ಕನಸ್ಸು ನೆನ್ನೆಯದು

ನಾಳೆಯ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣುತ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನದನ್ನು ಕಳೆಯುವ ನಾವು
ನಮ್ಮ ಇಂದು ನೆನ್ನೆಯ ಕನಸ್ಸು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯುವುದು ಸರಿಯೇ?

Comments

Popular posts from this blog

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ದರ್ಶಿಕೆ "ಧರ್ಮ ಶ್ರೀ"

ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನ

ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್